คำสำหรับใช้ในการค้นหา :

น้ำอัลคาไลน์

 

น้ำด่าง

 

alkaline water

 

IONTECH

 
water ionizer
 สถิติผู้ชมเว็บไซต์ 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

  1.  เครื่อง IONTECH ทำงานอย่างไร อ่าน...

  2.  ทำไมน้ำที่กรองได้จากเครื่อง IONTECH จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อ่าน...

  3.  เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์แตกต่างจากเครื่องกรองน้ำธรรมดาอย่างไร อ่าน...

  4.  คุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องทำน้ำอัลคาไลน์คืออะไร อ่าน...

  5.  เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์ผลิตน้ำอัลคาไลน์และน้ำที่เป็นกรดได้อย่างไร อ่าน...

  6.  เราใช้น้ำอัลคาไลน์หรือน้ำด่างทำอะไรได้บ้าง อ่าน...

  7.  คุณภาพของน้ำอัลคาไลน์จะลดลงเมื่อตั้งทิ้งไว้หรือไม่ อ่าน...

  8.  สามารถนำน้ำบาดาลมากรองเป็นน้ำอัลคาไลน์ได้หรือไม่ อ่าน...

  9.  น้ำอ่อนหรือน้ำกระด้างมี่ประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่ากัน อ่าน...

10.  น้ำขวดพลาสติกทั่วไปดีต่อสุขภาพหรือไม่ อ่าน...

11.  น้ำที่ผลิตได้จากเครื่อง IONTECH นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆได้ไหม อ่าน...

12.  น้ำด่างที่ทำจากขี้เถ้าต่างจากน้ำด่างที่ทำจากเครื่อง IONTECH อย่างไร อ่าน...

       >> Home

  

 

1. เครื่อง IONTECH ทำงานอย่างไร

 

      เครื่อง IONTECH ทำงานโดยใช้ระบบอิเล็กโตรไลซิส ในขณะที่ทำงาน ระบบจะจ่ายประจุไฟฟ้าให้กับน้ำทำให้น้ำมีคุณสมบัติทางเคมีที่ต่างจากน้ำก๊อกหรือน้ำประปาธรรมดา ระบบจะกรองน้ำธรรมดาออกมาเป็นน้ำ 2 ส่วนแยกกัน คือ ส่วนหนึ่งน้ำจะถูกกรองให้เป็นน้ำด่างหรือเป็นน้ำอัลคาไลน์ที่มีประจุไฟฟ้าที่เป็นลบจำนวนมากของไฮโดรเจนไอออนที่เป็นบวก(H+) และมีน้ำอีกส่วนหนึ่งที่จะออกมาเป็นกรดหรือน้ำที่เกิดการออกซิเดชั่นหรือน้ำที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและมีประจุไฟฟ้าที่เป็นบวกของไฮโดรเจนไอออนที่เป็นลบ(OH-)เพิ่มขึ้นมา(Oxidation) น้ำด่างที่กรองได้นั้นจะนำไปอุปโภคหรือบริโภคก็ได้ โดยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของทั้งคนและสัตว์เลี้ยง เครื่อง IONTECH จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าน้ำที่ท่านดื่มจะมีความสะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของท่านและครอบครัว

 

 >> กลับเมนูหลัก | Home

 

2. ทำไมน้ำที่กรองได้จากเครื่อง IONTECH จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

  

     ในเชิงวิชาการ เอกสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะเรียกน้ำชนิดนี้ว่าเป็น “น้ำที่มีการลดประจุไฟฟ้า”(Electrolyzed reduced water or ERW) นักวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าน้ำชนิดนี้มีประโยชน์และทำให้สุขภาพดีขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant effect) เนื่องจากประจุลบของไฮโดรเจน อีกทั้งขนาดของโมเลกุลน้ำที่มีขนาดเล็กลงและมีแรงตึงผิวน้อยลง จึงช่วยทำให้การดูดซึมเป็นไปด้วยดีและเป็นผลดีต่อสุขภาพ

 

 >> กลับเมนูหลัก | Home

 

 3. เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์แตกต่างจากเครื่องกรองน้ำธรรมดาอย่างไร

 

     เครื่องกรองน้ำทั่วไปเป็นเครื่องใช้ปกติทั่วไปในครัวเรือนที่ใช้เพียงเพื่อกรองสารเคมีและสารที่ไม่บริสุทธิ เครื่องกรองน้ำแบบปกติไม่สามารถที่จะเปลี่ยนค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่า ORP และโครงสร้างของน้ำได้ แต่เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์ IONTECH มีคุณสมบัติทั้ง 3 ประการดังกล่าว อีกทั้งค่า pH ของน้ำก็สามารถปรับเปลี่ยนระดับให้เหมาะสมแก่การใช้งานได้ เช่น ระดับที่เหมาะแก่การดื่ม การหุงหาอาหาร การซักล้าง และการรักษา ฯ

 

 >> กลับเมนูหลัก | Home

 

 4. คุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องทำน้ำอัลคาไลน์คืออะไร

 

     คุณสมบัติที่สำคัญ 5 ประการต่อไปนี้ เป็นตัวบ่งชี้ระดับราคาและคุณภาพของเครื่อง

     4.1 จอแสดงผล อ่าน...

     4.2 จำนวนของแผ่นอิเล็กโตรไลซิส อ่าน...

     4.3 เยื่อไส้กรองและวัสดุที่ใช้ในการกรอง อ่าน...

     4.4 ระบบการกรอง อ่าน...

     4.5 การประหยัดพลังงาน อ่าน...

  >> กลับเมนูหลัก | Home

 

     4.1 จอแสดงผล - เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์ของ IONTECH มีหลายรุ่นตั้งแต่หน้าจอ LCD แบบเรียบง่ายสีเดียว และปุ่มกดแบบแผ่นฟิล์ม (Mylar) ไปจนถึงรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลทันสมัยแบบสัมผัสที่แสดงหลายค่าพร้อมกันบนหน้าจอเดียว

 

     4.2 จำนวนของแผ่นอิเล็กโตรไลซิส - IONTECH มีสินค้าหลายรุ่น ตั้งแต่ 3, 5, 9, หรือแม้แต่ 11 แผ่นขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคา ยิ่งจำนวนแผ่นมากนั่นก็หมายถึงความสามารถในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่า ORP ได้มากขึ้น แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ให้พิจารณาความสามารถในการยิงประจุไอออนลบ เพราะจำนวนแผ่นมากอาจมีความสามารถน้อยกว่าเครื่องที่มีจำนวนแผ่นน้อยก็ได้

 

     4.3 เยื่อไส้กรองและวัสดุที่ใช้ในการกรอง - ผู้ผลิตแต่ละเจ้าย่อมใช้คุณภาพของวัสดุที่สำคัญ 3 อย่างที่สำคัญนี้แตกต่างกันไป IONTECH ใช้วัสดุที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ส่วนไส้กรองแบบคาร์บอนไฟเบอร์ก็ได้รับการรับรองจากองค์กรควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรมของโลก และผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา

 

     4.4 ระบบการกรอง - IONTECH มีหลายระบบหน้าจอและปุ่มกดที่สามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งรวมถึงการปรับระดับอิเล็กโตรไลซิส คือ การปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง การทำความสะอาดดัวเอง และอื่นๆ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

 

     4.5 การประหยัดพลังงาน เครื่อง IONTECH มีระบบปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบ Switching-Mode Power Supply (SMPS) ทำให้การทำงานของเครื่องมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

 

 >> กลับเมนูหลัก | Home

  

5. เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์ผลิตน้ำอัลคาไลน์และน้ำที่เป็นกรดได้อย่างไร 

 

     เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current voltage - DCV) น้ำจะไหลเข้าเครื่องทำน้ำอัลคาไลน์ผ่านหัวก๊อกแบบพิเศษที่ติดตั้งกับก๊อกปกติได้ น้ำจะได้รับการกรองขั้นแรกด้วย activated charcoal ก่อน

 

     เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์ IONTECH ทุกเครื่องได้รับการออกแบบทางวิศกรรมไฟฟ้ามาเป็นพิเศษ การสร้างประจุไฟฟ้าจะเกิดจากแผ่นอิเล็กโตรไลซิสที่ทำจากไทเทเนียมเคลือบด้วยแพลทินัม แผ่นสร้างประจุไฟฟ้านี้จะเชื่อมต่อกับเครื่องสร้างประจุไฟฟ้าที่เป็นลบและบวก น้ำที่ผ่านการกรองในขั้นแรกจะไหลเข้าสู่ห้องสร้างประจุไฟฟ้าและไหลต่อไปยังเยื่อเซรามิคที่อยู่ระหว่างแผนอิเล็กโตรไลซิสที่ได้รับการชาร์จประจุแล้ว ขณะน้ำที่ไหลผ่านก็จะได้รับการชาร์จประจุ น้ำที่ผ่านการทำให้เกิดประจุ (Ionized) ก็จะไหลออกมายังท่อทั้งสองทางคือ ท่อที่เป็นน้ำด่างและท่อน้ำที่เป็นกรด น้ำที่เป็นประจุลบก็ดึงแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซี่ยม โปรแตสเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และอื่นๆมารวมกันและกลายเป็นน้ำด่าง ส่วนน้ำที่เป็นประจุบวกก็จะดึงเอาออกซิเจน กรดซัลฟูริค กัมมะถัน คลอรีน ซัลเฟต ไนเตรต และอื่นๆออกมาทำให้น้ำมีความเป็นกรด

 

   น้ำอัลคาไลน์ที่กรองได้จะไม่ได้มีเพียงอิเล็กตรอนเท่านั้น แต่ขนาดของพันธะการยึดเกาะเกี่ยวกันของโมเลกุลของน้ำจะเล็กลงมาก จาก 10 - 13 โมเลกุล เหลือเพียง 5 -6  โมเลกุลต่อน้ำหนึ่งกลุ่มเท่านั้น หรือขนาดพันธะของน้ำจะมีขนาดเล็กกว่าน้ำทั่วไป 2 - 3 เท่า น้ำอัลคาไลน์ที่ผ่านการกรองจะมีแร่ธาตุซึ่งเหมาะสมกับการปรับสมดุลในร่างกาย

 

 >> กลับเมนูหลัก | Home

  

6. เราใช้น้ำอัลคาไลน์หรือน้ำด่างทำอะไรได้บ้าง

 

     เราสามารถนำน้ำด่างหรืออัลคาไลน์ไปใช้ในครัวเรือนได้หลายประการ น้ำอัลคาไลน์สามารถนำไปดื่ม ประกอบอาหาร ล้างผักผลไม้ (ขจัดน้ำมันและสิ่งสกปรก) และทำความสะอาด เราสามารถนำน้ำที่มีความเป็นกรดที่ออกมาจากเครื่องไปใช้ล้างอาหาร หรือเพื่อล้างสารเคมี ซักล้าง อาบน้ำ และใช้ฆ่าเชื้อได้

 

     6.1 สำหรับดื่ม - การดื่มน้ำอัลคาไลน์หลังออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายสดชื่นมากกว่าน้ำชนิดอื่น เพราะสารอิเลคโตรไลท์(แคลเซี่ยม โปรแตสเซียม แมกนีเซียม โซเดียม)ในกระแสเลือดจะถูกเติมเต็ม และขนาดพันธะโมเลกุลของน้ำที่มีขนาดเล็กทำให้ร่างกายดูดซึมได้เร็ว อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับความเหนื่อยล้าและฟื้นตัวได้เร็ว การดื่มน้ำอัลคาไลน์ 1 แก้วก่อนนอนจะทำให้หลับง่ายขึ้นอีกด้วย

 

     6.2 สำหรับประกอบอาหาร - น้ำอัลคาไลน์สามารถใช้หุงข้าวได้ ทำให้เมล็ดข้าวดูดซึมน้ำได้ดี อาหารจะสุกเร็วเพราะโมเลกุลขนาดเล็กของน้ำอัลคาไลน์ นอกจากนี้ยังทำให้ได้รสชาติของอาหารดีขึ้นอีกด้วย

 

     6.3 สำหรับผสมชา กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นๆ – น้ำอัลคาไลน์จะช่วยขับรสของชา แกแฟ ให้ออกมาโดดเด่นและมีรสชาติขึ้น รสชาติจะกลมกล่อม ไม่มีรสที่บาดคอ

 

     6.4 ล้างผัก ผลไม้ – น้ำอัลคาไลน์จะช่วยทำให้รสขมของผักน้อยลงและได้รสชาติที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผักสลัดที่รับประทานกันสดๆ

   

 >> กลับเมนูหลัก | Home

     ส่วนน้ำที่มีความเป็นกรด (Oxidized or Acidic Water) สามารถนำมาใช้ได้ดังนี้

     น้ำที่มีความเป็นกรดจะมีค่า ORP อยู่ระหว่าง +700 to +800 mV สามารถดึงอิเล็กตรอนจากแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียตายได้

 

     1. ดูแลผิวพรรณและเส้นผม - น้ำที่มีความเป็นกรดนี้จะช่วยทำให้ผิวพรรณและเส้นผมมีความกระชับ ทำให้ผิวมีความนุ่มลื่น เปล่งปลั่ง ส่วนเส้นผมจะเงาเป็นประกาย

 

     2. ดอกไม้ - ทำให้ดอกไม้สดอยู่ได้นานขึ้น เมื่อผสมน้ำนี้กับน้ำธรรมดาในสัดส่วน 1:2

 

     3. ฆ่าเชื้อโรค - น้ำนี้ฆ่าแบคทีเรียได้หลายชนิด สามารถนำไปแปรงฟันเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรีย ทำให้เหงือกแข็งแรง และป้องกันการเจ็บคอได้ น้ำนี้สามารถช่วยลดเชื้อราที่ผิวหนังและลดอาการคันได้อีกด้วย

 

     4. ทำความสะอาด - สามารถนำไปใช้ล้างจานชามและทำความสะอาดทั่วไปได้

 

     5. ช่วยในการรักษาทางการแพทย์ - โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นใช้น้ำที่มีความเป็นกรดนี้ช่วยรักษาแผลกดทับ แผลที่เกิดจากการผ่าตัดและเกิดการติดเชื้อ

 

     6. อื่นๆ เช่น ใช้แช่เท้าเพื่อรักษาเท้าของนักกีฬา ใช้รักษาผิวที่ไหม้แดด แมลงสัตว์กัดต่อย และรอยขีดข่วนเล็กน้อยได้

 

 >> กลับเมนูหลัก | Home

  

7. คุณภาพของน้ำอัลคาไลน์จะลดลงเมื่อตั้งทิ้งไว้หรือไม่

  

     หลังจากกรองได้น้ำอัลคาไลน์แล้ว ควรจะบริโภคทันทีเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของน้ำ หากตั้งทิ้งไว้ ขอแนะนำให้ดื่มให้หมดภายใน 18 ชัวโมง น้ำอัลคาไลน์นี้มีประจุไฮดร็อกซิล (Hydroxyl ions) จำนวนมาก จะสังเกตเห็นได้จากฟองเล็กๆที่มีเป็นจำนวนมากในน้ำ ไอออนเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ งานวิจัยพบว่าน้ำอัลคาไลน์ที่กรองมาสดใหม่จะมีคุณภาพที่ดีกว่าน้ำอัลคาไลน์ที่ตั้งทิ้งไว้หรือแช่ในตู้เย็น ค่า ORP ก็จะเป็นลบมากกว่าและขนาดของโครงสร้างโมเลกุลก็จะมีคุณภาพสูงสุด ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระจะลดน้อยลงไปตามระยะเวลา ความสดใหม่และประสิทธิภาพก็จะลดลงไปเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี น้ำนี้ก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและดีกว่าน้ำทั่วไป

 

 >> กลับเมนูหลัก | Home

 

8. สามารถนำน้ำบาดาลมากรองเป็นน้ำอัลคาไลน์ได้หรือไม่

 

     โดยทั่วไปแล้ว เราไม่แนะนำให้ท่านใช้น้ำบาดาล เนื่องจากน้ำบาดาลหรือน้ำที่ได้จากใต้ดินอาจจะมีโลหะหนักหรืออาจปนเปื้นสารเคมีอื่น หากจะใช้น้ำบาดาล เราขอแนะนำให้ท่านกรองน้ำนั้นในเบื้องต้นก่อนที่จะนำไปกรองเป็นน้ำอัลคาไลน์ โดยอาจใช้ Pre-filter (แล้วแต่กรณี)

 

 >> กลับเมนูหลัก | Home

  

9. น้ำอ่อนหรือน้ำกระด้างมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่ากัน

 

     ความกระด้างของน้ำขึ้นอยู่กับจำนวนของแร่ธาตุและเกลือแมกนีเซียมที่อยู่ในน้ำ น้ำจะกระด้างก็ต่อเมื่อมีแร่ธาตุมากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำที่กระด้างปานกลางจะมีแร่ธาตุอยู่ประมาณ 70-150 มิลลิกรัมต่อลิตร และถ้ามีน้อยกว่า 75 มิลลิกรัมต่อลิตร ก็จะถือว่าเป็นน้ำอ่อน น้ำที่มีแคลเซี่ยมและแม็กนีเซียมตามธรรมชาติจะกระด้างเล็กน้อย แคลเซียมและแมกนีเซียมที่ได้รับการกระตุ้นในน้ำอัลคาไลน์จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

  

 >> กลับเมนูหลัก | Home

  

10. น้ำขวดพลาสติกทั่วไปดีต่อสุขภาพหรือไม่

 

     น้ำขวดส่วนใหญ่เป็นน้ำบริสุทธิ์ เป็นน้ำกลั่น หรือน้ำแร่ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในน้ำและเพื่อความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตบางรายจะใช้คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine dioxide -ClO2) เพื่อฆ่าเชื้อ ซึ่งจะทำให้น้ำมีความเป็นกรดเล็กน้อย การดื่มน้ำอัลคาไลน์จึงดีกว่าดื่มน้ำจากขวดพลาสติกอย่างแน่นอนและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาว

 

 >> กลับเมนูหลัก | Home

 

11. น้ำที่ผลิตได้จากเครื่อง IONTECH นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆได้ไหม

 
     น้ำที่ผลิตได้จากเครื่องจะมีทั้งที่เป็นด่าง น้ำบริสุทธิ์ และน้ำที่มีความเป็นกรดอ่อนๆ จึงทำให้เราสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น

 

     • น้ำบริสุทธิ์ หมาะสำหรับผู้ที่รับประทานยา ผสมกับนม อาหารสำหรับเด็ก หรืออาหารอื่น ทำให้ร่างกายดูซึมได้เร็วและดีขึ้น

 

     • สำหรับทำน้ำซุป จะช่วยทำให้คงคุณค่าทางสารอาหารและสีน่ารับประทานตามธรรมชาติเหมาะสำหรับชงชา กาแฟ จะช่วยลดความขม และทำให้มีรสชาติและกลิ่นดีขึ้น

 

     • เหมาะสำหรับหุงข้าว จะช่วยให้ข้าวอร่อยมีรสตามธรรมชาติได้นานขึ้น

 

     • ล้างผัก เนือสัตว์ (หมู เนื้อ ปลา) เพื่อล้างกลิ่นคาว และสารตกค้างทำให้มีกลิ่นตามธรรมชาติ

 

     • ใกล้เคียงกับสภาวะความเป็นกรดของผิวหนัง เมื่อนำมาล้างหน้าจะช่วยทำให้ผิวหน้ากระชับ เหมาะสำหรับทารกและผู้ที่ผิวแพ้ง่าย ช่วยบรรเทาผิวไหม้จากแดด

 

     • ช่วยทำให้รูขุมขนเล็กลง เหมาะสำหรับแปรงฟัน

 

     • ทำให้ผมเป็นมันเงาดูเป็นธรรมชาติ

 

     • ลดสารเคมีและยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในผักและผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

     • ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมันบนภาชนะได้ดี

 

     • ต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับล้างภาชนะและทำความสะอาดพื้น

 

     • ให้สัตว์เลี้ยงที่ท่านรักดื่มน้ำด่างได้ ฉี่ของสัตว์เลี้ยงจะมีกลิ่นเหม็นหรือฉุนน้อยลง

 

     (โปรดศึกษาคู่มือหรือคำแนะนำในการนำน้ำที่มีค่า pH ต่างๆไปใช้ประโยชน์)

 

 >> กลับเมนูหลัก | Home

 

12. น้ำด่างที่ทำจากขี้เถ้าต่างจากน้ำด่างที่ทำจากเครื่อง IONTECH อย่างไร

 

       น้ำด่างจากขี้เถ้าอาจจะมีกลิ่นเล็กน้อยและมีรสเฝื่อน น้ำด่างจากขี้เถ้าจะไม่ได้ทำให้โมเลกุลของน้ำเล็กลงและไม่มีค่า ORP หรือประจุไฟฟ้าที่เป็นลบที่ช่วยต่านอนุมูลอิสระ ส่วนน้ำด่างจากเครื่องไอออนเทคจะไม่มีกลิ่น มีรสอร่อยกว่าน้ำทั่วไปเนื่องด้วยโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก และมีค่า ORP

 

 >> กลับเมนูหลัก | Home